โปรไฟล์ผู้ฝากประวัติ

user

สิริมงคล ชัยพัฒนา

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 100%
ใช้งานล่าสุด 31-03-2023
กำลังมองหางาน

ประวัติการศึกษาที่ 1

ชื่อสถานศึกษา : 123
คณะ : -
วุฒิการศึกษา : -
เกียรตินิยม : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปวท.
สาขา : -
เกรดเฉลี่ย : -
ระยะเวลา : 2005 - 2023

ก.พ. 2022 - ปัจจุบัน ที่ asdasd ตำแหน่ง: Backend ระดับ: พนักงาน

ทักษะเฉพาะบุคคลและความสามารถเด่น :

การวิเคราะห์

ทักษะในการใช้โปรแกรม/คอมพิวเตอร์ :

Photoshop

ทักษะด้านภาษา :

ภาษาญี่ปุ่น

ทักษะด้านการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์
ที่อยู่ : 123 สำราญราษฎร์ , เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร, 123
อีเมล : conan00789@gmail.com
เบอร์โทร : 321
Facebook : 123123
Line ID : 123
ลักษณะอุปนิสัย : 454

ประวัติล่าสุด