1,784 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 140 จาก 1693 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
สายสร้อย เสพสุข
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ธนวัฒน์ วงษ์วิเชียร
งานขาย
ไม่ระบุ
11,000 - 11,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
Chanuwat Sripron
งานขาย
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร
สมาชิก
กฤตภาส ควรพฤกษ์
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ธนชาติ ธีรานนท์
งานขาย
ไม่ระบุ
20,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
บัณฑิตา ใจหาญ
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
11,000 - 11,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,การเรียนรู้
สมาชิก
สุดารัตน์ จันทุมมา
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
11,000 - 11,000
ประสบการณ์: 0 ปี
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
Kantida Aupasri
งานธุรการ
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
สุภรัช ชาติพรหม
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
วศินี เสาร์จันทร์
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
สุรีรัตน์ ท่วงที
ไอที / คอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: 0 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร
สมาชิก
นิภาพร ซึ่งพรม
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
11,000 - 11,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ปิยวรรณ สร้างไธสง
งานขาย
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร
สมาชิก
สายสมร ปันลา
งานธุรการ
ไม่ระบุ
12,000 - 12,000
ประสบการณ์: 0 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,การเรียนรู้
สมาชิก
ธนิชชา ทองนพคุณ
งานขาย
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,การเรียนรู้
สมาชิก
กิตติศักดิ์ ปานประดิษฐ์
งานบัญชี
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
มนธิราช เตชะกุล
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
11,000 - 11,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
มุทิตา พวงเพ็ชร
ออกแบบ / สถาปนิก
ไม่ระบุ
16,000 - 16,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,การเรียนรู้
สมาชิก
นางสาวมาริสา จิตใจรั ก
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร
สมาชิก
นภัทศยา ปุยผา
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การเรียนรู้,ปฏิสัมพันธ์ดี
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด