1,784 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 100 จาก 1693 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
อรุโณทัย สีทิม
ทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
20,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
อรรถพงษ์ กีรติภากร
ช่างเทคนิค
ไม่ระบุ
16,000 - 16,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
นภสพรณ์ เครือวัลย์
งานบัญชี
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ว่าที่ร้อยตรี ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์
ทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ทิพาพร ไทยสถิตย์นภา
วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
พงศกร ทะคำ รินทร์
งานวิศวกร
ไม่ระบุ
20,000 - 20,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
จินตนาพร วิเศษศรี
งานจัดซื้อ
ไม่ระบุ
17,000 - 17,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
มนิสชา บู๊ฮวด
งานขาย
ไม่ระบุ
17,000 - 17,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
เอกสรา พงศ์จีน
ออกแบบ / สถาปนิก
ไม่ระบุ
25,000 - 25,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ภานุภาพ ชมดี
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
17,000 - 17,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
เศรษฐพงศ์ โสภามโนมาศ
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ชาติณรงค์ คงทน
งานธุรการ
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ณัฐนันท์ สาเดช
การตลาด
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ธนัญญา แก้วประดับ
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
11,000 - 11,000
ประสบการณ์: 2 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร
สมาชิก
สรารัตน์ ตรีเวชอักษร
งานธุรการ
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : การสื่อสาร,ประสานงาน
สมาชิก
สมัญญา จิตระออน
ผู้บริหารระดับสูง
ไม่ระบุ
32,500 - 32,500
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ทรรศนีย์ จันดี
งานขาย
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
เกียรติกั บ สุภิวงษ์
ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: 1 ปี
ทักษะ : ปฏิสัมพันธ์ดี
สมาชิก
ชนัตถ์ ชูกลิ่น
ไอที / คอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 9 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,สืบค้นข้อมูล
สมาชิก
ชนัตถ์ ชูกลิ่น
ไอที / คอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: 9 ปี
ทักษะ : การสื่อสาร,สืบค้นข้อมูล
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด