360 คนที่ฝากประวัติกับเรา

img
แสดง 1 ถึง 10 จาก 282 ประวัติทั้งหมด
สมาชิก
ศิวาภรณ์ เทียนมณี
การเงิน
ไม่ระบุ
13,000 - 13,000
ประสบการณ์: 3 ปี
ทักษะ : ตัดสินใจ,ภาษา,การนำเสนอ,การสื่อสาร
สมาชิก
Pornteera Hongsa
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา,การสื่อสาร
สมาชิก
นายธนายุทธ หัสรังษี
การศึกษา / การฝึกอบรม
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
นางสาวภัคธีมา โหมดพลาย
ท่องเที่ยว งานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ตัดสินใจ,ภาษา,การนำเสนอ,การสื่อสาร
สมาชิก
นางสาวลลิตา ปิดตาทะนัง
งานขาย
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
โฉมสิริ สุภาพ
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
10,000 - 10,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา
สมาชิก
นางสาวจิรภิญญา นามวงศ์ที
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
1,000 - 1,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ภาษา
สมาชิก
รัฐธีร์ สรเศรษฐศิลป์
ออกแบบ / สถาปนิก
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
ภัทราวดี ศรีมุกข์
งานธุรการ
ไม่ระบุ
15,000 - 15,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
สมาชิก
กัญญาพัชร วงศ์แก้ว
บริการลูกค้า
ไม่ระบุ
9,000 - 9,000
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
ทักษะ : ไม่ระบุ
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด