41 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เลขานุการผู้บริหาร หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ

-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณา และธุรกิจออนไลน์ -วางแผนและเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ -วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย -วางางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด
img
สมาชิก

Admin Support

1)      ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางออนไลน์ ตอบทุกเพจของบริษัท
2)      ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3)      มีความอดทน มีใจรักบริการ พร้อมพัฒนาตนเอง
4)      คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าลงระบบหรืออัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้เป็นปัจจุบัน
5)      ประสานงานกับลูกค้าได้
6)      ติดต่อประสานงานภายในกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท
7)      รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำงานเป็นทีมได้
img
โพสฟรี

ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท

ริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้านมินิมาร์ท - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในร้านมินิมาร์ท 4) บริหารบุคลากรภายในร้านมินิมาร์ท - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของร้านมินิมาร์ท 5) ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านมินิมาร์ท ตามที่ได้รับมอบหมาย ุ6) บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 15-30 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ