25 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 10 จาก 24 งานทั้งหมด
img
สมาชิก

Admin Support

1)      ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทางออนไลน์ ตอบทุกเพจของบริษัท
2)      ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3)      มีความอดทน มีใจรักบริการ พร้อมพัฒนาตนเอง
4)      คีย์ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าลงระบบหรืออัพเดทข้อมูลใหม่ๆให้เป็นปัจจุบัน
5)      ประสานงานกับลูกค้าได้
6)      ติดต่อประสานงานภายในกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท
7)      รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำงานเป็นทีมได้
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Marketing

หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
หาลูกค้า 
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมไปยังลูกค้า
img
สมาชิก

พนักงาน

  • มีความเข้าใจพื้นฐานการทำโฆษณาทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Ads, Google Ads YouTube Ads, LINE Ad Platform, Twitter Ads, TikTok Ads รวมถึงเข้าใจเทคนิค และ การใช้งานเครื่องมือต่างๆ บน Ads Manager ของแต่ละแพลตฟอร์ม
  • มีความเข้าใจโครงสร้างการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และวิธีการตั้งวัตถุประสงค์ของการทำแคมเปญโฆษณา ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ 
  • มีความเข้าใจวิธีการอ่านค่าผลลัพธ์ต่างๆของแต่ละแคมเปญโฆษณา รวมถึงการวัดผลเพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้กับธุรกิจต่อไปในอนาคต
  • สามารถวางแผนและบริหารจัดการแคมเปญโฆษณาออนไลน์ตาม แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  • สามารถวางแผนการลงโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์ม และสามารถปรับหรือเพิ่มงบประมาณแต่ละแคมเปญโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
  • สามารถวิเคราะห์ ตั้งกลุ่มเป้าหมายในการยิงโฆษณาให้ตรงจุด และสร้างผลลัพธ์ให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับผิดชอบในการซื้อโฆษณาบน Online Platform ในช่องทางต่างๆ
  • ติดตาม Monitor แคมเปญ ควบคุมงบประมาณในการยิงแอด ให้ได้ตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  • สามารถบริหารจัดการ Budget ให้เป็นไปตามสัดส่วน Profit ที่บริษัทคาดหวังได้
  • พัฒนาและปรับปรุงแคมเปญโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานและได้ผลลัพธ์บรรลุตามเป้าหมาย
  • จัดทำรายงาน  สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้า
img
สมาชิก

พนักงาน

รับผิดชอบในการเขียนบทความและข้อมูลที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆของบริษัทฯ รวมถึงการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องในวงการ เพื่อโปรโมทบทความเหล่านี้ บนโซเซียลและบล็อกต่าง ๆที่สามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ เพิ่มโอกาสการเข้าชมเว็บ เพิ่มยอดขายของธุรกิจ อัพเดทเทรนของตลาดและสามารถขยายการรับรู้ของแบรนด์สินค้าในตลาดให้ได้
img
สมาชิก

พนักงาน

·       ให้คำตอบต่อข้อสอบถามจากลูกค้า ผ่านระบบแชท และ โทรศัพท์ได้

·       มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี และ สามารถแนะนำลูกค้าได้

·       คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าเข้าระบบ

·       แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าตามที่ได้รับแจ้ง

·       ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์

·       ติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งได้

·       ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง

·       สามารถบริหารและจัดการงานที่รับผิดชอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

·       รับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆ เมื่อได้รับมอบหมาย

·       มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแผนกอื่นเมื่อมีความต้องการ

·       ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่การตลาด

1. หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย + เพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2. นำเสนอสินค้า ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
3 .วิเคราะห์ข้อมูล+ติดตามเพื่อให้ลูกค้า เข้าใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
4. สำรวจ วิเคราะห์คู่แข่ง ในด้านการทำการตลาด 
5. รวบรวมข้อมูล จาก ผู้ใช้งาน หรือ ลูกค้า พร้อมรายงาน


img
สมาชิก

IT SUPPORT

1. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. แก้ไขปัญญาให้ User
3. วางแผนจัดการแผนงานตามกำหนด
img
สมาชิก
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

content creator

1.วางแผนคิดคอนเทนต์

2.ร่วมงานกับกราฟิกค่อยบรีฟงาน
3.ร่วมคุยกับลูกค้าเพื่อนวางแผนคอนเทนต์

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Content creator

1. สร้างสรรค์ Content จัดหา จัดการ ดูแล และประสานงานกับ Marketing ในการสร้างเนื้อหาต่าง ๆ 
2. เขียนเนื้อหา สำหรับการโฆษณาทั้ง ออนไลน์ social media และ รูปแบบการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท
3. รับฟังและร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง content บนสื่อ online ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
4. พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น
5.ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหา การตลาดคอนเทนท์บนสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ
6. สามารถสื่อสารให้สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรทางด้านการตลาดออนไลน์
7. ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนํามาพัฒนาเนื้อหา บทความต่างๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจ
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. สนับสนุนงานและกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนงานการตลาด 
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ