บริษัท เดอร์มา เอ็มดี จำกัด

company

พนักงาน

·       ให้คำตอบต่อข้อสอบถามจากลูกค้า ผ่านระบบแชท และ โทรศัพท์ได้

·       มีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี และ สามารถแนะนำลูกค้าได้

·       คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าเข้าระบบ

·       แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าตามที่ได้รับแจ้ง

·       ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์

·       ติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อติดตามสถานะการจัดส่งได้

·       ดูแลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง

·       สามารถบริหารและจัดการงานที่รับผิดชอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

·       รับผิดชอบในหน้าที่อื่นๆ เมื่อได้รับมอบหมาย

·       มีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแผนกอื่นเมื่อมีความต้องการ

·       ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า

company

พนักงาน

รับผิดชอบในการเขียนบทความและข้อมูลที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆของบริษัทฯ รวมถึงการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องในวงการ เพื่อโปรโมทบทความเหล่านี้ บนโซเซียลและบล็อกต่าง ๆที่สามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ เพิ่มโอกาสการเข้าชมเว็บ เพิ่มยอดขายของธุรกิจ อัพเดทเทรนของตลาดและสามารถขยายการรับรู้ของแบรนด์สินค้าในตลาดให้ได้

company

พนักงาน

  • มีความเข้าใจพื้นฐานการทำโฆษณาทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Ads, Google Ads YouTube Ads, LINE Ad Platform, Twitter Ads, TikTok Ads รวมถึงเข้าใจเทคนิค และ การใช้งานเครื่องมือต่างๆ บน Ads Manager ของแต่ละแพลตฟอร์ม
  • มีความเข้าใจโครงสร้างการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และวิธีการตั้งวัตถุประสงค์ของการทำแคมเปญโฆษณา ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ 
  • มีความเข้าใจวิธีการอ่านค่าผลลัพธ์ต่างๆของแต่ละแคมเปญโฆษณา รวมถึงการวัดผลเพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้กับธุรกิจต่อไปในอนาคต
  • สามารถวางแผนและบริหารจัดการแคมเปญโฆษณาออนไลน์ตาม แพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  • สามารถวางแผนการลงโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์ม และสามารถปรับหรือเพิ่มงบประมาณแต่ละแคมเปญโฆษณาให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
  • สามารถวิเคราะห์ ตั้งกลุ่มเป้าหมายในการยิงโฆษณาให้ตรงจุด และสร้างผลลัพธ์ให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับผิดชอบในการซื้อโฆษณาบน Online Platform ในช่องทางต่างๆ
  • ติดตาม Monitor แคมเปญ ควบคุมงบประมาณในการยิงแอด ให้ได้ตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
  • สามารถบริหารจัดการ Budget ให้เป็นไปตามสัดส่วน Profit ที่บริษัทคาดหวังได้
  • พัฒนาและปรับปรุงแคมเปญโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานและได้ผลลัพธ์บรรลุตามเป้าหมาย
  • จัดทำรายงาน  สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้า